Broelkant
Een project waar Kortrijkzanen fier op zullen zijn

Wonen aan de Leie

Aan de oude Leie arm, in het historisch centrum vlakbij de grote markt van Kortrijk zal IMMOGRA Project Development op de site Broelkant een hoogwaardig stedenbouwkundig en architecturaal project ontwikkelen. Een project waar Kortrijkzanen fier op zullen zijn.

Om dit te realiseren werd een architectuurwedstrijd georganiseerd want al te snel wordt gedacht dat er maar één oplossing is voor een stedenbouwkundig of architecturaal vraagstuk.

Als verschillende ontwerpers een opgave bestuderen, leiden hun persoonlijke visies meestal tot erg verschillende en soms zelfs verrassende resultaten. Deze verschillende invalshoeken dragen bij tot een beter inzicht en stellen IMMOGRA Project Development in staat om te kiezen voor het meest optimale ontwerp .

Uw keuze telt

Maar om dit alles verder in goed banen te leiden is ook uw keuze van belang. Als u interesse hebt of als u graag aan de Broeltorens wil wonen dan hadden we graag uw voorkeur geweten. Dit geeft ons de mogelijkheid de visie en de invulling beter te maken.

U vindt hier, geheel vrijblijvend, enkele vragen die uw voorkeur bepalen.